Far Star team,YC Corona,
YC Příbram

Jacht servis Josef Novák pořádá:

 

POHÁR SLUNCE

vytrvalostní závod plachetnic – osmihodinovka

třída KAJ 1, kategorie do 7m, nad 7m, RACE

(upřesnění dle účasti před startem)

termín:

sobota

24.9.2011

Start:

10:00

Radava

Cíl:

18:00-18:30

na trase závodu

 

 

Závod Pohár Slunce je především setkáním jachtařů a plavbou flotily po Orlíku. Každý si jistě najde v závodním poli svého soupeře a prověří svou loď i sebe.

     

Jednorozjížďkový vytrvalostní závod se na Orlík vrátil po dlouhé době nultým ročníkem v roce 2007.  Doufáme, že letošní čtvrtý ročník, který je opět zapsán do kalendáře závodů a je závodem Orlického poháru,  bude opět pro všechny příjemným zpestřením závěru letošní sezóny.

 

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: prihlasky@poharslunce.cz

 

 

Plachetní směrnice

     

Místo konání závodu, sraz účastníků:    Yacht Club Písek o.s.

     

Prezentace a přihlášky:                          pátek   23. 9. 2011,         18:00 -  20:00

                                                               sobota  24. 9. 2011,         08:00 -  09:00

     

Instruktáž před startem:                                                                 09:00 -  09:25

     

Vyzývací znamení:                                                                         09: 30

     

Start – místo a čas:                                Radava                             10:00

                                                           

Trasa závodu:                                         Radava, Podskalí, Trhovky, Bořím,přehrada Orlík,Trhovky, Podskalí, Radava, Velký Vír, Orlík-zámek, Velký Vír, Radava, Podskalí,…a dokolečka dokola do 18:00-18:30

     

Točné bóje-značky dráhy                       Přehrada Orlík-žlutočervená boje plavebního zařízení řk 144,8

                                                                       Orlík zámek – řk 158,0 zelená plavební bóje

                                                                Bukovanská zátoka-červená boje ZK  řk 151

                                                                Barrandovská zátoka-modrá boje ZK  řk 155,9

Cíl závodu:                                                       18:00-18:30 na trase

     

Kategorie KAJ 1:                                              do 7m, nad 7m, RACE po uzavření přihlášek závodu s ohledem na celkový počet a skladbu přihlášených lodí.

     

Závod se jede podle Řádu plavební bezpečnosti pro uzavřené vodní cesty ČR a Pravidel Poháru Slunce vycházejících z pravidel YSAF 2009-2010.

 

Příklady.

   

1) Pokud se k sobě přibližují dvě plachetnice, tak loď, která má vítr zprava (tzn. má plachtu na levoboku), má přednost před lodí, která má vítr zleva (tzn. má plachtu na pravoboku).

Plachetnice, která má vítr zprava má přednost.

Pokud lodě jedou na zadní vítr „na motýla“ nebo se spinakrem, pak právo plavby (vítr  zprava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta vlevo)

2) Pokud obě lodě mají plachtu na levoboku nebo obě plachtu na pravoboku, loď, která je na návětrné straně, musí dát přednost lodi na straně závětrné. Tzn. závětrná plachetnice má přednost.

3) Každá loď, ať má právo přednosti nebo ne, musí udělat všechna opatření pro zabránění srážce. Tzn. pokud máte přednost, ale loď, která vám má dát přednost toto nečinní (zásluhou problému na lodi, nepozorností či neznalosti posádky.…apod.), musíte se vyhnou vy a udělat všechno pro zabránění srážce.

 

 

Potkávání s lodí, která nezávodí

Pokud se závodní lodě potkají s jinou lodí, která nezávodí – budou se lodě vyhýbat podle ŘPB.

Tzn. plachetnice nedává přednost běžným motorovým lodím a veslicím, ale dává přednost

plachetnici s právem plavby,osobní lodní dopravě a plavidlům neovladatelným.

 

Vyhýbání

Když loď s právem plavby mění směr, musí dát druhé lodi místo k vyhýbání

Když loď získá právo plavby svým manévrem, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání

 

Překážky a značky dráhy

Lodě točí značky dráhy.

Lodě se vyhýbají překážkám na trase (členitost břehu,…).

Plavební bóje červená u Radavy a zelená Vystrkovská se míjí podle ŘPB a nejsou značky dráhy!

 Plachty

Závod se jede s oplachtěním, které je na Orlíku obvyklé. Využijte všech plachet s tímto omezením: nelze použít současně spinaker a genaker, blister a genaker, 2 spinakry a další kombinace těchto plachet.

 

Startovní procedura

Pozn.: zvukové znamení – trumpeta(salva)

 

Cíl závodu

V 18:00-18:30 dvě lodě ZK poplují proti lodím v závodním poli a odečtou pořadí.

Loď závodí až do zvukového znamení ZK!

 

Tresty

Po přípravném znamení  v 09:55 za použití motoru se  k celkovému pořadí připočtou tři trestné body

Po startu v 10:00 použití motoru – diskvalifikace.

Alternativní trest: 720º a 360° při porušení  těchto plachetních směrnic.

Při dotyku lodí 720° loď která kontakt zavinila, při dotyku bóje 360° loď která kontakt zavinila. Alternativní trest se musí vykonat co nejdřív po chybě a  loď musí mít na provedení svědka z jiné závodící lodě. Za nedodržení tohoto pravidla se k celkovému pořadí přičtou čtyři trestné body.

 

Protesty

Protesty je možno podávat  po ukončení závodu nejdéle do 19:30 s protestním vkladem 200,- Kč

 

Sporné otázky bude řešit ZK, rozhodnutí jejího předsedy  je konečné.

Loď, která nebyla v právu, bude mít podle rozhodnutí ZK připočítány jeden až čtyři trestné body k celkovému pořadí.

 

Poučení

Loď nebo jednotlivec musí poskytnout pomoc jiné lodi či osobě v nebezpečí a to v závodním poli i mimo něj!

Každý účastník závodu  je osobně zodpovědný za použití záchranných prostředků na lodi.

Osoby mladší 15 let použijí osobní záchranné prostředky během celého závodu.

Každá loď je zodpovědná sama za sebe a za veškerá svá rozhodnutí.

 

Pořadatel závodu není zodpovědný za žádné škody vzniklé během závodu na majetku závodících ani za újmy na zdraví či na životech!

 

 

           

Ředitel závodu                                     Hlavní rozhodčí           

  Josef Novák Miloš Zvonař